Programovací stanice Heidenhain

rekvalifikacni-centrum-opava-technicka-vybaveni-programovaci-stanice-heidenhainOvládací panel stroje TE 530 umožňuje komunikaci mezi programátorem a obráběcím strojem. Obsahuje tlačítka pro tvorbu a simulaci NC programů, ovládání stroje v ručním i automatickém režimu a ovládací prvky např. pro upínání nástroje, nebo spouštění kapaliny. Označení kláves zajišťuje dobrou orientaci obsluhy při zadávání programu 3. Uspořádání ovládacího panelu a zobrazení na displeji je přehledné a umožňuje tak rychlé použití všech dostupných funkcí.

 

Číst dál...

Školní CNC soustruh s řídícím systémem SINUMERIC a FANUC

rekvalifikacni-centrum-opava-technicke-vybaveni-skolni-soustruh

Označení NC (numerical control) je všeobecný termín pro celou oblast numerického řízení a zahrnuje techniky, které se používají pro řízení obráběcích strojů pomocí série kódových pokynů vyznačených na děrné pásce nebo děrném štítku. Numerické řízení probíhá na základě série kódových instrukcí, které obsahují jak čísla, tak i písmena nebo jakékoliv jiné symboly.

 

 

Číst dál...

Školní CNC frézka s řídícím systémem HEIDENHAIN 426

rekvalifikacni-centrum-opava-technicke-vybaveni-frezaObráběcí stroj je řízen počítačem PC se speciálním ovládacím panelem EMCO. Digitizér je osazen výměnnými panely (klávesnicemi), což umožňuje změnu řídicího softwaru stroje. Klávesnice ovládacího panelu je aktivní po spuštění WinNC na PC. PC klávesnice slouží pro základní ovládání počítače i pro ovládaní WinNC a stroje.

 

 

Číst dál...

Pětiosá CNC frézka s řídícím systémem HEIDENHAIN 530

rekvalifikacni-centrum-opava-technicke-vybaveni-peti-osa-cnc-frezkaCAM systémy vytvářejí pětiosé programy pomocí postprocesorů. Principielně takovéto programy obsahují buď všechny souřadnice NC os, ktaré jsou na stroji k dispozici, nebo NC bloky s normálovými vektory. Při pětiosém obrábění na strojích se třemi lineárními osami a dvěma přídavnými rotačními osami* je nástroj polohován vždy kolmo k povrchu obrobku nebo je nakloněn v určitém úhlu k povrchu (šikmé frézování). 

 

 

Číst dál...

Certifikát - Worlddidac Foundation

 - výukový software pro soustružení a frézování MTS
rekvalifikacni-centrum-technicke-vybaveni-certifikat