Vzdělávejte se pro stabilitu

rekvalifikacni-centrum-opava-novinky

Projekt „Vzdělávejte se pro stabilitu!“ byl realizován v období 17. 9. 2012 – 31. 8. 2015, přičemž vzdělávací aktivity musely být ukončeny k 30. 6. 2015.
Cílem projektu „Vzdělávejte se pro stabilitu!“ bylo podpořit udržení pracovních míst u těch zaměstnavatelů, kteří se v souvislosti s negativním vývojem ekonomiky v ČR nacházeli v přechodně obtížné hospodářské situaci a dočasně nebyli schopni svým zaměstnancům přidělovat práci ve sjednaném rozsahu.

Zaměstnavatelům bylo umožněno, aby pro své zaměstnance v době, kdy jim nebyli schopni přidělit práci, realizovali odborný rozvoj. Tím došlo kromě udržení pracovních míst k naplnění druhého, neméně podstatného cíle projektu – zvýšení kvalifikace zapojených zaměstnanců a posílení jejich zaměstnatelnosti.

 

 

Projekt byl určen zaměstnavatelům, kteří:
* v důsledku negativního vývoje ekonomiky nebyli ve svých provozovnách schopni přechodně přidělovat svým zaměstnancům práci v rozsahu stanovené týdenní pracovní doby
  (výpadek  *pracovní doby musely být způsobeny hospodářskými obtížemi, nikoliv např. sezónním charakterem práce)
* u těchto zaměstnanců z tohoto důvodu byli nuceni přistoupit k aplikaci § 209 ZP a
* zároveň měli zájem využít dobu, po kterou nemohli svým zaměstnancům přidělovat práci, pro vzdělávání a odborný rozvoj svých zaměstnanců.