Proškolení zaměstnanců

Proškolení zaměstnanců: 
Nabízíme firmám proškolení již zaměstnaných lidí pro zvýšení jejich kvalifikace a pro vyšší produktivitu práce.

Příklad:rekvalifikacni-centrum-opava-nabidka-firmam-proskoleni-zamestnancu-1v
Firma příjme nezaškoleného pracovníka, kterého si musí zaškolit obsluha strojů, jelikož jsou pracovníci ve firmách vytížení svou práci, nemají čas se věnovat plnohodnotně lidem, které mají zaškolit. 
Tato metoda stojí firmu mnoho peněz a lidského úsilí, až si dobře zaškolí nového pracovníka na kterého je kladen velký důraz se učit co nejvíce a za provozu. Do toho mu výuku znepříjemňuje hluk od strojů a velká vytíženost zaučujících pracovníků.

Zaučovaný pracovník při výrobě nemá možnost prozkoumávat systém, neboť by svým počínáním v průběhu výroby mohl způsobit nabourání stroje. Tento pracovník se učí jen útržkovitě a pod tlakem, což ve většině případů vede k tomu, že se nenaučí skoro nic. Je důležité, aby zaškolovaný pracovník měl klid a maximální možností informací, které později uplatní při práci na stoji. Je pracovník plnohodnotný ve firmě, když si např. neumí seřídit jednoduchý nástroj a musí to za něj udělat seřizovač, místo aby se věnoval přípravě držáků a nástrojů pro jinou práci?

My Vám nabízíme zaškolení Vašich pracovníku v klidu a krásném prostředí, kde se Vaší pracovníci zaučí na dané systémy a jejich obsluhu i programování. Vaší pracovníci se zde setkají z nejmodernější technikou a technologii obrábění a v rámci praxe jsou také seznamování se strojním parkem firmy Strojcar (www.strojcar.cz).

Naši lektoři pracovali mnoho let na CNC obráběcích strojích, kde se setkali s nejrůznějšími problémy výroby i progra-
mováním na strojích.

rekvalifikacni-centrum-opava-nabidka-firmam-proskoleni-zamestnancu-2v

Obsluha stroje by měla zvládat tyto základní věci:
1 - plnohodnotně ovládat řídicí systém
2 - vyznat se v programu a jeho skladbě
3 - seřídit si nástroje,jak délkově, tak i průměrově
4 - umět si vypočítat řezné podmínky pro různé druhy obráběcích nástrojů
5 - seřízení korekcí nástrojů a měření obrobků
6 - odchytit nulové body dotykovou sondou, pomocí naškrábnutí nebo pomoci trnu a měrek

 

Nabízíme zaškolení Vašich pracovníků v obsluze těchto systémů:
Heidenhain 426 frézování 3osé
Heidenhain 530 frézování 3 a 5ti osé
Možnost doškolení dle dohodnutých okruhů

 

Výuka programování:
Virtuální software MTS (ISO kódy) - soustružení
Virtuální software MTS (ISO kódy) - frézování
Programovací panely Heidenhain 530