Pětiosá CNC frézka s řídícím systémem HEIDENHAIN 530

rekvalifikacni-centrum-opava-technicke-vybaveni-peti-osa-cnc-frezkaCAM systémy vytvářejí pětiosé programy pomocí postprocesorů. Principielně takovéto programy obsahují buď všechny souřadnice NC os, ktaré jsou na stroji k dispozici, nebo NC bloky s normálovými vektory. Při pětiosém obrábění na strojích se třemi lineárními osami a dvěma přídavnými rotačními osami* je nástroj polohován vždy kolmo k povrchu obrobku nebo je nakloněn v určitém úhlu k povrchu (šikmé frézování).

Stroj a iTNC musí být výrobcem stroje pro tuto funkci uzpůsobeny. Bez ohledu na to, který druh pětiosých programů chcete zpracovat, iTNC 530 provede všechny vyrovnávací pohyby v lineárních osách, nezbytné k natočení rotačních os. TCPM funkce (TCPM = Tool Center Point Management) iTNC 530 – je dalším vývojem osvědčené TNC funkce M128 – zajišťuje optimální vedení nástroje a zamezuje poškozením obrysu.

 

 

 

 Vybavení stroje:

Hlavní pohon 24000 min-1
Počet otáček vřetena plynule programovatelný .......................................min-1 .........................................20-24000
v režimu seřizování .................................................min-1 .........................................20-800
Pohon posuvu
AC-servomotory s digitální technikou.................................pro osy .....................X,Y,Z
Rychlost posuvu osy X,Y,Z plynule programovatelné..................................mm/min .........................................20-10000
v režimu seřizování .........................................................mm/min...........................................20-2000
Rychlý chod osy X,Y....................................................................................m/min .............................................26
osy Z.......................................................................................m/min .............................................20

Směry pohybu

Pracovní vřeteno HSK-A63.....dle DIN 69893
Pracovní rozsah
Dráha pojezdu osa X
- základní stroje (3osa)..............................................mm................................1250
- osa B (5osa).............................................................mm................................1150
- osa Y........................................................................mm................................710
- osa Z........................................................................mm................................710