Projekt RCOP II programování a obsluha CNC

rekvalifikacni-centrum-opava-archiv-realizovane-projekty-rcopProjekt Rekvalifikační centrum pro přesné obrábění je vzdělávacím projektem, v rámci kterého bude realizován rekvalifikační kurz "PROGRAMOVÁNI A OBSLUHA CNC STROJU" .

Jedná se o programování a obsluhu multidimenzionální 3D a 5D strojů v oblasti přesného strojírenství se zaměřením na automobilový a letecký průmysl. Tento vzdělávací projekt je vytvořen jako obecně využitelný pro řadu strojírenských podniku, které se potýkají s nedostatkem kvalifikovaných pracovníku s odbornou praxí v oblasti přesného strojírenství.

Náplň projektu je v souladu s odbornými normami a s požadavky a trendy dynamicky se rozvíjejícího trhu v oblasti strojírenské výroby.

 

Projekt Rekvalifikačního centra je zaměřen na zvýšení zaměstnanosti znevýhodněných skupin absolventů učilišť a redundantních pracovníků s vysokými nároky na kvalifikaci pro moderní CNC technologická centra. Projekt vychází z potřeb modernizace strojního parku firem. Této modernizace lze dosáhnout zejména vybavováním výrobních kapacit moderními, počítačem řízenými stroji, tzv. CNC obráběcími stroji. Tyto stroje mají specializované hardware pro ovládání CNC center a specializovaný software pro jejich programování.

Obsluha těchto CNC obráběcích center je již tak náročná, že firmy, které si je pořizují, si nedokáží samy zaučit do jejich programování a obsluhy své pracovníky, nebo je to pro ně časově neúnosné. Navíc je takovýchto pracovníků velký nedostatek a firmy si je musí získávat z jiných zdrojů, ovšem již rekvalifikované.

Proto byl Ministerstvu práce a sociálních věcí v Praze předložen projekt na realizaci vysoce moderního rekvalifikačního centra v Opavě, který byl schválen a nyní se úspěšně realizuje.