RMCO - rekvalifikace pracovníků na CNC obráběcí stroje

rekvalifikacni-centrum-opava-archiv-realizovane-projekty-rmcoRekvalifikace pracovníků na CNC obráběcí stroje
Česká společnost Strojcar s.r.o., Opava zabývající se přesnou strojní výrobou pro letectví a automobilový průmysl a DC Vision, s.r.o., Opava zahájili v září v roce 2005 rozsáhlý projekt, v jehož rámci školí pracovníky na obsluhu a programování CNC strojů.
Tyto moderně počítačem řízené obráběcí stroje, se nyní ve velké míře objevují u všech strojírenských firem, které chtějí udržet trend moderního obrábění součástí, které je potřeba vyrábět s velkou přesností, kvalitou povrchu a optimální produktivitě. Prakticky každý, kdo si dnes pořizuje tyto stroje, nakupuje už jen stroje typu CNC. Přitom jde nejen o CNC soustruhy, frézky a jiné kovoobráběcí stroje, ale i stroje dřevoobráběcí a stroje pro zámečnickou výrobu apod.


Problém, ale je v tom, že rozdíl v obsluze i programování těchto strojů v porovnání s klasickými stoji , je tak velký, že ti kdo si je pořídí, nedokážou s jejich obsluhou seznámit své pracovníky, poněvadž toto trvá neúměrně dlouhou dobu, navíc s rizikem poškození těchto velice drahých strojů.

Z těchto důvodů využily společnosti DC Vision s.r.o., a Strojcar s.r.o., nabídky evropských fondů PHARE, které společně se zdroji ze státního rozpočtu ČR umožnuji tyto zdroje použít také na vytvoření rekvalifikačních center, kde se pracovníci naučí obsluhovat a programovat tyto nové CNC obráběcí stroje. Pro tento účel jsme vybudovali prostory, vybavené nejmodernějšími CNC obráběcími stroji a speciálním výukovým simulačním počítačovým programem. V rekvalifikačních kurzech školíme po osmnácti lidech, každý kurz trvá 3 měsíce. Z toho je jeden měsíc vyhrazen teorii obrábění a dva měsíce probíhá praktický výcvik na obráběcích CNC frézkách a soustruzích. Máme také pracoviště pro výcvik programování CAD/ CAM. Výcvik probíhá postupně, od výcviku programování na simulačním virtuálním počítačovém programu, přes praktický výcvik na školních CNC strojích až po práce na tříosých a pětiosých CNC centrech. Součástí vyuky je například i měření na 3D měřícím stroji.

Absolventi kurzu obdrží osvědčení , které vystavíme na základě akreditace ministerstva školství, které pro tento účel máme. Mimo tento program nabízíme i doškolování již zaměstnaným pracovníkům firem, například na různé typy řídících systémů strojů, jako jsou HEIDENHAIN, SINUMERIC, FANUC, ACRAMATIC a jiné.
Pro zájemce mimo náš kraj, nebo i mimo ČR poskytujeme ubytování a stravování. Po domluvě je možno si prostory rekvalifikačního centra prohlédnout osobně.
Informace o nás najdete na webových stránkách www.strojcar.cz a www.dcvision.cz