Připravované rekvalifikační kurzy - mechatronika

rekvalifikacni-centrum-opava-rekvalifikacni-kurzy-pripravovaneMechatronika pro MSK

V prosinci roku 2010 zahájily společnosti DC VISION a Revalifikační centrum Opava projekt s názvem Implementace interdisciplinárního vzdělávání v oboru mechatronika a biomechatronika pro průmysl v Moravskoslezském kraji. Projekt je realizován v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost.

Cílem projektu je rozšíření nabídky dalšího vzdělávání v Moravskoslezském kraji, a to formou vývoje a pilotního otestování nového vzdělávacího kurzu „Mechatronik/Biomechatronik“.
Konkrétní výstupy projektu budou jednak samotný vzdělávací kurz, dále pracovní sešit pro účastníky kurzu, manuál pro lektory, e-learningová aplikace a nově zřízená mechatronická laboratoř v Opavě.

 


Mechatronika je kombinací několika technických oborů – strojírenství, mechaniky, hydrauliky, elektroniky a výpočetní techniky. Moderní stroje a výrobní linky je v současné době neefektivní řešit s odděleným využitím různých principů, např. tradiční mechaniky, hydrauliky apod. Stále více se osvědčují postupy, kdy jsou všechny tyto principy neoddělitelně uplatněny v koncepci a konstrukci výrobku. Tak se může projevit synergický efekt. Mechatronici jsou schopni zajistit komplexní řízení moderních strojů a technologií ve výrobě.
Cílovou skupinou nového vzdělávacího programu jsou zaměstnanci firem případně nezaměstnané osoby, kteří mají zájem zvýšit si svou kvalifikaci v perspektivním oboru Mechatronik a posílit svou pozici a konkurenceschopnost na trhu práce.

 

rekvalifikacni-centrum-opava-rekvalifikacni-kurzy-pripravovane-evropsky-socialni-fondV současné době je projekt po dokončení vývoje vzdělávacího kurzu včetně pracovních sešitů a manuálů, včetně pilotní testování, které probíhalo v prosinci 2011 – dubnu 2012 v Rekvalifikačním centru v Opavě. Nyní se čeká na schválení akreditace od MŠMT.Bližší informace: Ing. Stanislav Hoffmann (553 624 384) nebo Ing. Pavla Witassková (553 654 816).

Tento projekt je spolufinancován z Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu České republiky.

Společnost Rekvalifikační centrum Opava s.r.o. zahájila realizaci dotačního projektu Inovační vzdělávací nástroje v mechatronice a biomechatronice v rámci programu Leonardo da Vinci, číslo projektu CZ/10/LLP-LdV/TOI/134008.
Cílem projektu je rozvoj mezioborových zkušeností a dovedností zaměstnanců v technických profesích. Náplní projektu je transfer know-how v oblasti mechatronických kurzů ze Slovinska do České republiky a rozšíření vzdělávacího programu o kurzy Biomechatroniky zaměřené na využití mezioborových kompetencí v sektoru zdravotnictví.

 

Projekt je realizován v konsorciu partnerů: STROJCAR (žadatel), DC VISION (koordinátor), Šolski center Ptuj ze Slovinska, ZTS - Centrum rozvoje technologie struktury regionu Riesa-Grossenhain v Německu a Rekvalifikační centrum Opava s.r.o.

 

Mezi klíčové výstupy projektu patří:
* Uživatelské příručky
* Manuál pro lektory
* E-learningová aplikace
* Propagační DVD
* Webové stránky projektu
* Závěrečná konference
* Laboratoř mechatroniky
* Informační semináře

 

Tento dvouletý projekt byl schválen Národní agenturou pro evropské vzdělávací programy a v listopadu 2010 zahájen.
Pro více informací o projektu přejděte na webové stránky projektu www.biomechatronics.eu 

rekvalifikacni-centrum-opava-rekvalifikacni-kurzy-pripravovane-investori

Tento projekt byl realizován za finanční podpory Evropské unie.
Za obsah publikací (sdělení ) odpovídá výlučně autor. Publikace (sdělení) nereprezentují názory Evropské komise a Evropská komise neodpovídá za použití informací, jež jsou jejich.