Lektoři projektu RCOP - programování a obsluha cnc strojů

rekvalifikacni-centrum-opava-archiv-realizovane-projekty-rcopManažer projektu, Ing. Libor Witassek.
Managing Partner DC VISION, s.r.o.
Absolvent fakulty elektrotechnické VUT v Brně, obor technická kybernetika a fakulty ekonomické Univerzity Mikoláše Kopernika v Toruni, obor mezinárodní marketing management. Pracoval jako systémový analytik, obchodník, ředitel pivovaru, marketingový manažer fondu rizikového kapitálu. V letech 1998-1999 pracoval v Nizozemsku, v letech 2000-2001 v Belgii pro přední poradenské a vývojové společnosti v Evropě. Od roku 1997 řídí společnost DC VISION, s.r.o. zabývající manažerským poradenstvím, tréninkem a projekty rozvoje lidských zdrojů. Společnost poskytuje poradenství předním evropským společnostem a také rozvíjí projekty v rámci programů Evropské unie.

 

Manažer praktické přípravy, Ing. Stanislav Hoffmann.
Ředitel firmy STROJCAR s.r.o. a firmy Rekvalifikační centrum Opava s.r.o.
Absolvent SPŠ strojní a VŠB Ostrava, obor systémové inženýrství. Pracoval jako konstruktér, technický kontrolor, vedoucí přípravy výroby a technický náměstek. Od r. 1998 je ředitelem firmy STROJCAR s.r.o. Podílel se na jejím založení a řídí ji od jejího vzniku. Firma se zabývá přesným obráběním na CNC frézkách a lisováním plechů především pro vývoj automobilového průmyslu a pro letecký průmysl.
Od roku 2005 je ředitelem firmy Rekvalifikační centrum Opava s.r.o. Podílel se na jejím založení a řídí jí od jejího vzniku.
Lektor teoretické přípravy a výkonný manažer projektu, Ing. Tomáš Gřešek.

Lektor a konzultant manažerských dovedností a rozvoje lidských zdrojů pro firmy, státní zprávu, školy a úřady práce. Trenér motivačních kurzů. Aktivně působí v projektech EU. Absolvoval VŠB, Školu manažerského rozvoje, vnitrofiremní kurzy a výcviky firmy Siemens. Od roku 1990 působil jako zakladatel, spolumajitel a manažer několika firem v různých oborech působnosti. K nejúspěšnějším patří působení ve firmě Elektro MAR a.s. Jako předseda představenstva dovedl firmu k úspěšné fůzi s firmou Siemens.

 

rekvalifikacni-centrum-opava-archiv-realizovane-projekty-rcop2Mgr. Jindřiška Karásková - jednatelka firmy Specialist Service, s.r.o.
Působí v personálním poradenství a recruitmentu od roku 2000. Specializuje se na klíčové kompetence, tvorbu kompetenčních modelů, efektivní a moderní metody výběru jako jsou AC/DC, competence based interview, behavioral interview a lektorskou činnost. Kromě výše uvedených aktivit, které navrhuje a realizuje pro české i zahraniční klienty firmy Specialist Service je zapojena do vývojových týmů projektu PHARE a EQUAL, ve kterých se významně zapojuje do vývoje a návrhu technik pro AC/DC a pro trénink a rozvoj kompetencí. Od roku 2004 působí jako lektor ve firmě DC Vision, kde se zabývá výukou technik hledání zaměstnání a rozvojem komunikačních a prezentačních dovedností. Od počátku roku 2006 vede ve firmě Biocel trénink komunikačních dovedností.

V roce 2000 lektorovala personalistiku a komunikační dovednosti v programu pro začínající podnikatele, který organizoval Úřad práce v Karviné. Průběžně školí manažery a specialisty jednotlivých firem (Mayr Melnhof, Ikea, ITEuro, Biocel, HK Konstrukce, Walmark atd.) v technikách výběru zaměstnanců tzv. Behavioral interview.

 

Mgr. Lucie Zacharová – personální konzultantka, která působí ve firmě Specialist Service, s.r.o. od roku 2003. Specializuje se na nábory a výběru potenciálních zaměstnanců pro české i zahraniční klienty, tréninky a školení např. komunikace a kooperace, orientace na zákazníka, techniky hledání práce pro veřejnou sféru. Pro absolventy vysokých škol přednášela techniky hledání zaměstnání, působila jako lektor ve firmě RIVS (březen 2006) - motivační trénink pro svářeče, lektoruje ve firmě Biocel (od roku 2006) komunikační dovednosti a působí jako lektor v kurzech firmy RPIC-VIP (od roku 2003), které jsou zaměřeny na dlouhodobě i krátkodobě nezaměstnané. Podílí se na vývoji technik a metod pro AC/DC (od roku 2003) a jejich realizací a vyhodnocením u klientů (Kovona Systém, Walmark, Labour Pool, Slezská Diakonie a AC/DC v rámci projektu Equal). Je zapojena do vývojových týmů projektu EQUAL.

 

rekvalifikacni-centrum-opava-archiv-realizovane-projekty-rmcoMgr. Irena Havelková – personální konzultantka firmy Specialist Service, s.r.o., kde pracuje od roku 2004. Specializuje se na oblast náborů a výběrů zaměstnanců, behavioral /competence based interview především pro zahraniční investory (vysokoškolská státní zkouška z oboru anglická filologie). Podílí se na vývoji technik a metod pro ověřování a rozvoj kompetencí pro AC/DC a účastní se jako hodnotitel v těchto AC/DC (Walmark, Kovona Systém, Slezská Diakonie, Labour Pool, AC v rámci projektu Equal). Pracuje jako lektorka technik hledání práce v kurzech pořádaných veřejným sektorem a v kurzech pro absolventy vysokých škol. Také vyučuje komunikační dovednosti ve firmě Biocel. Je zapojena do vývojových týmů projektu Equal.

 

Ing. Bohumil Hefner – již od 27 let pracoval na top manažerských pozicích ve výrobních strojírenských závodech jako je ŽDB, Unex Uničov a Moravskoslezské Drátovny. Rovněž působil jako lektor v oblasti vedení a motivování pracovníků a v oblasti komunikace. Má mnohaletou praxi s náborem a výběrem zaměstnanců. V současné době působí jako externí konzultant firmy Specialist Service s.r.o.

 

Zuzana Štrochová – od roku 2001 působí jako OSVČ v oblasti výuky anglického jazyka zaměstnanců ostravské firmy OVaK a také v oblasti individuální výuky.
Od roku 2002 působila jako konzultantka ve firmě RPIC-ViP s.r.o., kde se podílela na přípravě a realizaci projektu EQUAL. V rámci tohoto projektu, který je určen nezaměstnaným v Moravsko-slezském kraji, také vedla tříměsíční kurzy angličtiny pro uvolňované pracovníky Vítkovice Steel. Od roku 2005 působí jako personální konzultant v personální agentuře Specialist Service s.r.o., která je dceřinou firmou společnosti RPIC-ViP s.r.o. V průběhu této praxe se také podílela na Assessment Centru pro firmu Walmark.

 

Instruktor programování a praxe, David Kupka.
Absolvent Střední průmyslové školy v Opavě.
Praxe – mistr ve společnosti LITEON Opava.
Obsluha pětiosých CNC frézovacích center – STROJCAR Opava.
Vedoucí výroby – STROJCAR Opava.