Manažer projektu, Ing. Libor Witassek.rekvalifikacni-centrum-opava-lektori-1
Managing Partner DC VISION, s.r.o.
Absolvent fakulty elektrotechnické VUT v Brně, obor technická kybernetika a fakulty ekonomické Univerzity Mikoláše Kopernika v Toruni, obor mezinárodní marketing management. Pracoval jako systémový analytik, obchodník, ředitel pivovaru, marketingový manažer fondu rizikového kapitálu. V letech 1998 - 1999 pracoval v Nizozemsku, v letech 2000 - 2001 v Belgii pro přední poradenské a vývojové společnosti v Evropě. Od roku 1997 řídí společnost DC VISION, s.r.o. zabývající
rekvalifikacni-centrum-opava-lektori-2 manažerským poradenstvím, tréninkem a projekty rozvoje lidských zdrojů. Společnost poskytuje poradenství předním evropským společnostem a také rozvíjí projekty v rámci programů Evropské unie.

Manažer praktické přípravy, Ing. Stanislav Hoffmann.
Majitel firmy STROJCAR s.r.o. a jednatel firmy Rekvalifikační centrum Opava s.r.o.
Absolvent SPŠ strojní a VŠB Ostrava, obor systémové inženýrství. Pracoval jako konstruktér, technický
rekvalifikacni-centrum-opava-lektori-3 kontrolor, vedoucí přípravy výroby a technický náměstek. Od r. 1998 je ředitelem firmy STROJCAR s.r.o. Podílel se na jejím založení a řídí ji od jejího vzniku. Firma se zabývá přesným obráběním na CNC frézkách a lisováním plechů především pro vývoj automobilového průmyslu a pro letecký průmysl.
Od roku 2005 je ředitelem firmy Rekvalifikační centrum Opava s.r.o. Podílel se na jejím založení a řídí jí od jejího vzniku.
rekvalifikacni-centrum-opava-lektori-4


Lektor teoretické přípravy, programování a praxe, Jan Raška.

Praxe - obsluha pětiosých frézovacích center - Strojcar s.r.o. Opava.

rekvalifikacni-centrum-opava-lektori-5 

Instruktor programování a praxe, David Kupka.
Absolvent Střední průmyslové školy v Opavě.
Praxe – mistr ve společnosti LITEON Opava.rekvalifikacni-centrum-opava-lektori-6 Obsluha pětiosých CNC frézovacích center
– STROJCAR Opava.
Vedoucí výroby – STROJCAR Opava.